De website www.ketel-subsidies.nl maakt gebruik van cookies. Kom hier meer te weten over ons cookiebeleid.

Landelijke subsidies

In Nederland zijn er verschillende manieren waarop de overheid mensen een financiële steun in de rug kan geven. Vaak als mensen het financieel wat krapper hebben, zoals bij huurtoeslag en uitkeringen het geval is, maar soms ook om bepaald gedrag te stimuleren. Zo een stimulerende financiële bijdrage komt vaak in de vorm van een subsidie. Nederland streeft ernaar voorop te lopen in de strijd tegen klimaatverandering. Daar horen doelstellingen bij om de uitstoot van CO2 terug te dringen en te investeren in duurzame energie. Daarom biedt de overheid subsidies aan om zowel de zakenwereld als de particulier aan te moedigen om te investeren in groene oplossingen.

De verandering van landelijke subsidies

Op Prinsjesdag wordt al heel lang het verhaal verteld dat er bezuinigd moet worden. Subsidies zijn dan vaak de eerste zaken die worden geschrapt. Waren er eerst meerdere manieren om bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe CV ketel deels te financieren met een bijdrage van de overheid, inmiddels zijn veel van deze regelingen verdwenen. Op dit moment is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) nog een van de weinige subsidies met betrekking tot verwarmingssystemen. Net als elke subsidie is de ISDE aan specifieke voorwaarden gekoppeld en slechts in bepaalde gevallen van toepassing. De subsidiemogelijkheden wijzigen bovendien elk jaar. Verdiep je dus eerst in de kleine letters achter de regeling voor je er gebruik van maakt.

Verschil lokale en landelijke subsidies

Subsidies kunnen per regio verschillen. Dit komt doordat de overheid de gemeenten een zekere vrijheid geeft om hun eigen budgetten te beheren. Het staat een gemeente dus vrij om zelf een ‘potje’ vrij te maken om bijvoorbeeld duurzame energiemaatregelen te subsidiëren. Mocht je interesse hebben in het energiezuiniger maken van je woning, zoek dan zeker uit of er in jouw gemeente toevallig een regeling is waar je gebruik van kunt maken. Zie ook pagina lokale subsidies.

Wat kost een CV ketel met en zonder subsidie?

Vraag offertes op bij CV/HR ketel aanbieders en vergelijk het aanbod in jouw regio. Zo kun je besparen op de aanschafkosten en krijg je een goed beeld van de mogelijkheden, het rendement en de besparingen. De dienst is gratis en vrijblijvend.